Top hodnotené vína

Top
Zobrazenie:
Hodnotenie vín je historickým počinom, ktorého korene možno nájsť v súťaživosti a snahe porovnávať sa medzi jednotlivými vinármi, komu sa aké víno podarilo vyrobiť. V minulosti to boli najmä lokálne výstavy a súťaže, kde sa regionálne vedeli medzi sebou jednotlivý vinári porovnať. Nárastom dopytu po víne a rozširovaniu konzumentskej scény však možno pripísať dopyt po nejakom jednoznačnom, možno až globálnom hodnotení, ktoré by dokázalo konzumenta nasmerovať na nejakú garantovanú kvalitu. A preto vznikli v dnešnej dobe najčastejšie používané stupnice o rozsahu 100 resp. 20 bodov. 100 bodová je asi najznámejšou najmä vďaka Robertovi Parkerovi Jr., ktorý založil megazín Wine Advocate a začal hodnotiť vína na 100 bodovej stupnici. V dnešnej dobe na rovnakej stupnici hodnotia James Suckling, Wine Enthusiast, Decanter, Fallstaf a mnohí ďalší. Na 20 bodovej stupnici je asi najznámejšou hodnotiteľkou Jancis Robinson spolu s Hugh Johnsonom. V tejto sekcii nájdete vína, ktoré získali vysoké hodnotenia v svetových ratingových rebríčkoch.